четвртак, 19. април 2018.

Pismo potpore Društevnom centru NNK u Beogradu


Skvoteri i skvoterke Autonomne Tvornice Rog pažljivo prate odzive predstavnika srpskih državnih vlasti, naime Ministarstva za odbranu Republike Srbije i njihovo ponašanje prema otvorenim Društvenim centrom NNK. Grupa građana, koja je željom, da pokrene autonomni društveni centar u samačkom vojnom hotelu na Dorćolu, sada preti srpska vojska i traži da ga napuste.
Više od deset godina napušten vojni objekat, koje su drugovi i drugarice u mesec dana svojim snagom i naporom pripremili za dalje aktivnosti veoma je sličan nekadanašnoj tvornici bicikla Rog, kojeg opštinska vlast za vreme njenog propadanja nije ni primetila. U 2006. godini zaskvotirali su ga aktivisti, studenti i umetnici i želeli, sa željom da ga poput Autonomnog kulturnog centra Metelkova pretvore u mesto otpora protiv politika eksploatacije i džentrifikacije, alternativno mesto aktivističke, kulturne, sportske i umetničke produkcije.
Nekoliko godina kasnije je opštinska vlast, koja pre fabriku nije ni koristila niti sprečila njeno propadanje, započela je projekat takozvane revitalizacije industrijske baštine sa željom, da na mestu fabrike započne sa projektom Centra savremene umetnosti. Projekat, koji je očiščen i uređen kompleks, ateljea za strane umetnice u nekoliko produkcijskih prostora je većim delom predviđen da postae komercialni sadržaj sa hotelom, parkingom i marketi poznatih lanaca. U toj fabrici njeni dosadašnji korisnici: aktivisti, umetnici, koji smo svojim radom tvornico u dvanaest godina pretvorili u autonomnu zonu sa više od 20 različitih prostorija, 30 kolektiva i 300 korisnika, ne bi više imali mesta. Istim argumentima kao sad srpska vojska, o opasnosti urušavanja prostorija i ekološke oštećenosti fabrike započela je tadašnja opštinska vlast, koja je počela da manipuliše zajednicom i građanima Ljubljane. Motivisana naravno kao u slučaju “Beograda na vodi” interesima stranih investitora i kapitala na preuređivanje grada više povoljnog bogatim i turistima nego običnim građanima.
Kako nije uspela manipulacijama, dirketnim pretnjama ni nasilnim izbacivanjem pre dve godine sada je opština aktivna na sudu, pokušavajući da pretvori političko pitanje o pravu na grad i mogućnostima alternativnih građanskih i nezavisnih zajedničkih iniciativa u pravni sukob. Ali mi se ne damo! Sud je nedavno u pitanju prava na korištenje prostorija odlučio u korist skvotera i verujemo, da će opštinska vlast sada biti prisiljena da započne makar dialog, ako ne pregovaranje u mogućoj uzajamnoj budućnosti.
Isto želimo i vama. Želimo vam snalažljivost i moć, da sačuvate prostor od propadanja i privatizacijskih pretnja projekta Beograd na vodi i državnih vlasti. Želimo vam snagu i izdržljivost, da nastavite sa svojim umetničkim, obrazovalnim, kulturnim, radničkim i socijalnim aktivnostima za sve generacije, koje ne mogu ili nemaju gde da zadovolje svoje ambicije i potrebe. Želimo vam, da će Društveni centar NNK u narednih deset godina slično kao Inex Film, Rebel House, Društveni centar Novi Sad i mnogi drugi autonomni prostori u regionu postati mesto otpora i borbe protiv privatizacije i džentrifikacije grada, getoizacije zajednice, fašizacije društva, mesto u kojem možemo naći prostor prihvatanja dece, studentata, migranata, radnika, izbjeglica, mesto solidarnosti, inkluzivnosti, kreativnosti i slobode u (Beo)gradu, zemlji i regionu, koji se sve više sužava i urušava.
U ovoj borbi skvoteri_ce Autonomne Tvornice Rog u Ljubljani stojimo uz vas!
Solidarno i otporno,
Skvoteri_ce Avtonomne Tvornice Rog
Više informacija: 

Нема коментара:

Постави коментар